جزوه فیلم آموزشی تست روغن ترانسفورماتور سه فاز تکفاز حفاظت چیست ترانس روغنی خشک

جزوه و فیلم آموزشی تست روغن ترانسفورماتور سه فاز تک فاز حفاظت چیست ترانس روغنی خشک

جزوه فیلم آموزشی تست روغن ترانسفورماتور سه فاز تکفاز حفاظت چیست ترانس روغنی خشک

جزوه و فیلم آموزشی تست روغن ترانسفورماتور سه فاز تک فاز حفاظت چیست ترانس روغنی خشک

بایگانی

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «جزوه حفاظت ترانسفورماتور» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

دست یابی به یک سیستم قدرت با امنیت کاری مناسب از اهداف ضروری وبسیار مهم صنعت برق می باشد. از طرفی بروز اختلالات بزرگ و تهدید امیز برای این سیستم اجتناب نا پذیر است.لذاچگونگی پرهیزاز این مشکل و رسیدن به نقطه کار مناسب پس از وارد شدن اختلال به سیستم برای مهندسان برق دقد دقه ای جدی در آمده است. گستردگی شبکه های برق ومدل پیچیده عناصر قدرت پایداری سیستم را از حالت سادهشبکه های کوچک خارج سا خته و عوامل مختلفی را در اثر گذاری بر پایداری اینشبکه ها دخیل نموده است. عملکرد ورفتار یک سیستم قدرت در رژیم کاری مشخص متشکل از کلیه ویژگی هایرفتاری می باشدکه سیستم از خود نشان می دهد وبا شتاخت انها می توان عملکردسیستم را بررسی نمود. دریک سیستم قدرت در حال بهره برداری چنانچه کلیه متغیر هااز قبیل دامنه ولتاژ شین ها-زاویه فاز شین ها –جریان وتوان عبور یاز خطوط-توان تولیدی ژنراتورهاو... نسبتا ثابت باشند در این صورت می گوییم سیستم در حالت تعادلبوده واین حالت کاری را حالت کار در رژیم ماندگار گوییم.

 دانلود مقاله1


دانلود مقاله 2


کلیک کنید فیلم آموزشی فارسی طراحی ترانسفورماتور

  • محسن کارگر