جزوه فیلم آموزشی تست روغن ترانسفورماتور سه فاز تکفاز حفاظت چیست ترانس روغنی خشک

جزوه و فیلم آموزشی تست روغن ترانسفورماتور سه فاز تک فاز حفاظت چیست ترانس روغنی خشک

جزوه فیلم آموزشی تست روغن ترانسفورماتور سه فاز تکفاز حفاظت چیست ترانس روغنی خشک

جزوه و فیلم آموزشی تست روغن ترانسفورماتور سه فاز تک فاز حفاظت چیست ترانس روغنی خشک

بایگانی
  • ۰
  • ۰

در این بخش برای اولین بار اکسلهای محاسبه ترانسفورماتور را قرار داده ام


دانلود اکسل محاسبه ظرفیت توان ترانسفورماور سه فاز

دانلود

دانلود اکسل محاسبه و طراخی تلفات ترانسفورماتور و ترانس توزیع

دانلود

دانلود روش محاسبه و فرمول نویسی ترانسفورماتورهایی که موتور را تغذیه می کنند

دانلود

دانلود اسکل محاسباتی و نرم افزار طراحی کلید حفاظتی ترانسفورماتور

دانلود