جزوه فیلم آموزشی تست روغن ترانسفورماتور سه فاز تکفاز حفاظت چیست ترانس روغنی خشک

جزوه و فیلم آموزشی تست روغن ترانسفورماتور سه فاز تک فاز حفاظت چیست ترانس روغنی خشک

جزوه فیلم آموزشی تست روغن ترانسفورماتور سه فاز تکفاز حفاظت چیست ترانس روغنی خشک

جزوه و فیلم آموزشی تست روغن ترانسفورماتور سه فاز تک فاز حفاظت چیست ترانس روغنی خشک

بایگانی
  • ۰
  • ۰

اصولا بوشینگها به صورت های مختلف ساخته می شود، نوع اول بسیار قدیمی وبصورت خمره ای ساخته می شد  بدین صورت که مقره ای بزرگ وتوخالی  که درعرض بزرگ بوده، سیم  یا لید خروجی از سیم پیچ ها پس از عبور  از بام ترانس وبه کمک یک آداپتور فلزی  که مقره خمره ای روی آن نصب می گردد . از درون این مقره عبور نموده وازنوک آن خارج می شود در بالای مقره  به وسیله پیچ واتصالات مسی  روی لید استفاده شده واز یک حوزینگ مسی واورینگ ،چفت وبست گردیده بطوریکه  روغن ترانسفورماتور  وروغن داخل مقره با هم در ارتباط می باشند این نوع بوشینگ ها از رده خارج بوده  ودیگر تولید نمی شود وفاقد تست خازنی بوده اند


کلیک کنید فیلم آموزشی فارسی طراحی ترانسفورماتور

 

نوع دیگر بوشینگها ازنوع لید خشک می باشد در این حالت  لید یا مفتول مسی یا آلو مینیمی در داخل مقره بلند قرار داشته واز دوسر آن خارج شده است  در قسمت فوقانی دارای پیچ ومهره بوده  که برای اتصابل  به شبکه  ودر قسمت تحتانی که داخل ترانس قرار می گیرد نیز اتصالاتی  وجود دارد تا سر خروجی سیم پیچ ها به آن وصل گردد. لوله مسی یا آلومینیمی  داخل مقره عایق کاری شده  ومقره پر از روغن عایق میشود تکنولوژی ساخت این بوشینگ به گونه ای است که همیشه پر از روغن بوده وارتباطی باروغن ترانسفورماتور ندارد

نوع بعدی از بوشینگها مانند بوشینگ قبلی است با این تفاوت که در این بوشینگ از لوله آلومینیمی استفاده شده است . این لوله که حدود سه اینچ قطر دارد به اندازه طول مقره مقداری یبیشتر می باشد که ابتدا با مواد اسیدی شسته و سپس سیقل داده  و از دوسر رزوه دار میشود . برای عایق بندی  روی دستگاه قرار داده  وروی آن کاغذ عایقی پیچانده میشود  این کاغذ که از نوع مخصوص وبا کیفیت عایقی بالا می باشد دارای یک لایه نازک آلومینیم است. تعداد دور عایق قبلا محاسبه شده وبا حالت تخم مرغی در طول بوشینگ شکل داده میشود . پس از عایق بندی به این قسمت   اکتیو پارت  می گویند وبرای رطوبت زدایی آن را در کوره تحت وکیوم قرار میدهند تا اکتیو پارت کاملا خشک گردد.با توجه به اینکه کاغذ عایقی دارای یک لایه آلومینیمی نازک می باشد  بوزیکه پس از عایق پیچی لوله آلومینیم عایق پیچی شده دارای یک ظرفیت خازنی ناشی از لایه های آلومینیومی  نازک خواهد شد  این عمل پیچاندن کاغذ عایق دارای محاسبات مربوط به خودکه ازحوصله این بحث خارج می باشد

 

اکتیو پارت را داخل یک مقره که از پیش ساخته شده قرار می دهند  و به کمک متعلقات از دو طرف مقره پیچ نموده تا هیچ گون راه نفوذی نداشته باشد سپس آن را  وکیوم نموده تا هوای موجود درآن تخلیه گردد  بعد عمل تزریق روغن را انجام داده ومقداری گاز نیتروژن جهت عدم  ارتباط روغن با هوا در سطح فوقانی روغن نیز فرار میدهند البته نشان دهنده  میزان روغن نیز در قسمت بالای بوشینگ نصب میگردد

چون این بوشینگها دارای لوله آلو

مینیمی تو خالی هستند در هنگام نصب روی ترانسفورماتور سر خروجی سیم پیچ را از داخل آن عبور می دهند ودر قسمت بالای آن به کمک اتصالت محکم میشود طول لید را تقریبا برابر لوله آلومینیمی در نظر می گیرند تا پس از عبور از لوله و متصل به نوک بوشینگ حالت شل بودن نداشته باشد  زیرا در هنگاه اتصال کوتاه بر اثر تکان شدید این امکان وجود دارد که لید بریده شود

 

 

 

 

مقدمات ارائه شده در رابطه با ساختار بوشینگها به منظور آشنایی با قسمتهای اصلی داخل بوشینگ واهمیت آنها بوده است زیرا عدم اطلاع از اکتیوپارت بوشینگ در هنگام بهره برداری ودر صورت بروز اشکال داخلی احتمال حادثه جبران ناپذیر وجو ودارد چه بسا تاکنون حوادث زیادی روی بوشینگها به دلایل مختلف صورت گرفته که ناشی از طراحی اولیه،بهره برداری وتعمیرات یا حمل ونقل نامناسب بوده است .

 

متاسفانه اکثر حوادث بوشینگها منجر به انفجار شده است که در بعضی مواقع توام با آتش سوزی ترانسفور ماتور نیز بوده وخسارت زیادی  به دنبال  داشته است  البته به این موضوع باید توجه نمود که مهمترین ، گرانترین واصلی ترین تجهیز ایستگاههای برق ترانسفورماتور آن می باشد وخروج آن از مدارمساوی باخاموشی  به مشترکین واین موضوع زمانی که ایستگاه فقط یک ترانسفورماتور داشته باشد یا اینکه ترانسفورماتورهای مجاور آن نیز پر بار باشند مدتها خاموشی را به در پی خواهد داشت .

 

چنانچه در قسمتهای بالا گفته شد کاغذ عایقی که دور لوله آلمینیمی پیچیده می شود دارای یک لایه نازک ازجنس آلومینیم است و این کاغذعایق  با لایه های  آلومینیمی طرفین خود یک خازن را تشکیل می دهند  که چنانچه هر دولایه را یک خازن بنامیم در مجموع تعدادی خازن سری بدست خواهند آمد که اگر اولین سرخازن خود لوله وآخرین دور کاغذ عایقی را سر دوم خازن در نظربگیریم یک خازن با ظر فیت با مشخص بدست می آید

 

برای دسترسی به ظرفیت خازن فوق  در هنگام ساخت بوشینگ یک قطعه فلزی کوچک رسانا که حالت فلکسیبل  نیز داشته است به آخرین لایه ورقه آلومینیمی جوش داده  و ان را از طرق یک سوراخ متصل به فلنج به بیرون بوشینگ هدایت می نمایندکه به ان نقطه تپ تست می گویند  و در آن نقطه می توانند ظرفیت خازنی یوشینگ را اندازه گیری کنند البته پس از پر شدن بوشینگ از روغن و آغشته شدن کاغذعایقی به روغن عایق ،خاصیت عایقی بالاتر رفته ودر محل تپ تست آزمایش تانژانت دلتا نیز صورت میگیرد.

پس ازبهره برداری از ترانسفور ماتور  واستفاده آن درشبکه ، معمولا آزمایشات دوره ای  روی آنها صورت می گیرد و معمولا ظزفیت خازنی بوشینگها ومقدارتانژانت دلتا هر بوشینگ اندازه گیری وبا سوابق کارخانه ای آن مقایسه می گردد چنانچه تفاوت وتغییرات محسوسی مشاهده شود بوشینگ تحت نظارت بیشتری قرار خواهد گرفت وزمان تست مجدد آن کوتاهتر خواهد شد.

 

همانطوریکه گفته شد محفظه بوشینگ پر از روغن  عایق است واگر به هر دلیلی  درون بوشینگ اشکالی بوجود آید مثلا تخلیه جزئی صورت گیرد  مطمئنا به تدریج تولید گازخواهدشد ودرقسمتهای پایین یا بالای بوشینگ در محل اتصال مقره به فلنج به دلیل فشار پشت روغن  نشتی ایجاد خواهد شد وروغن از محفظه بوشینگ به بیرون خواهد ریخت وباعث کاهش سطح روغن آن خواهد شد . به منظور حصول اطمینان از وضعیت داخل بوشینگ باید تست تانژانت دلتا وظر فیت عایقی  خصوصا روی بوشینگ معیوب انجام شود

 

کلیه بوشینگها ی نصب شده روی ترانسفورماتورها  را از طریق  نقطه تپ تست  به کمک یک  softwareپردازش می نمایند مقدار ظرفیت خازنی،تانژانت دلتا وولتاژبرای هر بوشینگ تعریف شده وبا اندازه گیری لحظه ای ومقایسه آنها با مقدیر ثابت ،وضعیت داخلی بوشینگها تحت کنترل قرار می گیرد. این نرم افزار می تواند آلارم وحتی فرمان تریپ نیز صادر نماید وترانسفورماتور را از خطر انفجار بوشینگ نجات دهد.
کلیک کنید فیلم آموزشی فارسی طراحی ترانسفورماتور

  • محسن کارگر